Tuesday, December 15, 2009

အေမ့ေလ်ာ့ခံ ေၾကးရုပ္ထု

ဒီဇင္ဘာကိုေရာက္လာပါဗ်လ္ ။ အီးစက္စိုစြပ္ေရ ႏွင္းတိ ျမဴတိ ဆိုင္းဗ်လ္ လွခ်င္တုိင္းလွနိန္ေရ ကိုယ္ျမိဳ႕ကိုယ္အရပ္ေဒသကို လြမ္းလို႔ လာပါေရ။ ညွာတံေပၚမွာ ႏွင္းေရေခ်တိ ခိုတြဲစိုစြပ္နိန္ေရ သဇင္ပန္းေခ်တစ္ခက္ေလာက္ ဘုရားတင္ခြင့္ ပန္ဆင္ခြင့္ရဖို႔ အခြင့္အေရးမရွိေရလူတစ္ေယာက္ အတြက္ေတာင္ ေအဒီဇင္ဘာေရ ရခိုင္တစ္ေယာက္အတြက္ မေမ့ေပ်ာက္နုိင္ေရ အရာေခ်တိက ဆက္စပ္လို႔ က်န္ရွိနိန္ပါသိမ့္ေရ။ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ကိုေရာက္လို႔ လာပါေရ။ ကမာၻႏွင့္ အ၀န္းမွာရွိနိန္ေရ ရခိုင္မ်ားက ေဖာ္မျပနုိင္ေရ ခံစားခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ကို္ယ္ျပည္ကိုယ့္ရြာကို သတိတရ ျဖစ္တတ္ကတ္ပါေရ။

ယင္းတုိင္ဆိုင္မႈတိထဲသတိတရ ျဖစ္မိစြာကေတာ့ ေၾကးရုပ္ထုတစ္ခုကိုလည္း ရခိုင္ျပည္နွင့္ ယဥ္ျပီးေက ရခိုင္တုိင္းက သတိရမိတတ္ပါေရ ။ ႏွင္းေရႏွင္းစက္ေအာက္မွာ အီြးစက္နိန္ေရ ေၾကးရုပ္ထုၾကီး တစ္ခုေရ စစ္ေတြျမိဳ႕ ျမိဳ႕လည္တည့္တည့္မွာ တည္ရွိနိန္ပါလီဖို႔ ။ ယင္းရုပ္ထုၾကီးစြာ ရခိုင္လူမ်ိဳး ရခိုင္သမိုင္းသစ္မွာေေတာ့ ပါရဂူတစ္ဆူ အာဇာနည္သူရဲတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဖူးပါေရ။ ယင္းသူရဲေကာင္း၏ ကိုယ္က်ိဴးစြန္႕ အသက္ေပးစြမ္းေဆာင္ခဲ့မႈကို ဂုဏ္ျပဳထား ျခင္းျဖစ္ပါေရ ။ ထိုေၾကးရုပ္ၾကီးသည္ ကမာၻကို အံတုခေရ လူသားတစ္ဦး၏ အရိပ္ေဟာင္း၊ လူမ်ိဳးတစ္ခု၏ လက္ဦး ဆရာတစ္ဆူ၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ မေမ့အပ္ေရ အရိုေသခံ လူတစ္ဦးျဖစ္ခေရပိုင္၊ ထူးဆန္းသည့္ အေတြး အေခၚ ရင့္သန္သည့္ သမာဓီ ခိုင္မာသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုေသာ စကား လံုးကို လူသားအားလံုးအတြက္ ေရွ႕ဦးစြာ အေရးဆုိေပးခဲ့သူ ျဖစ္ခဖူးပါေရ။ ေထာင္ ဆိုေသာ စကားလံုးနွင့္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ေနာက္တြန္႕ ေလာက္ေစေသာ အတားဆီး မျဖစ္ ခေရ ထုိသူ၏ သတၱိ အတြက္ သူေမြးရပ္ေျမဇာတီက ဂုဏ္ျပဳထားေရ ေၾကးရုပ္ၾကီးျဖစ္ပါေရ။ ယင္းလူသားကလည္း လြန္ခေရ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က ေဒဒီဇင္ဘာေဆာင္အာရံုဦးတစ္ရက္မွာ မြီးဖြားခပါေရ။

ယင္းေၾကးရုပ္ၾကီးပိုင္ရွင္ေရ ေဆာင္မွာမီြးခေကလည္း သူ၏အသည္းႏွလံုးတိက ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ နီရဲေတာက္ေျပာင္ေသာ နီမင္းအသြင္ကို ေဆာင္လို႔ နိန္ခပါေရ။ လြတ္လပ္ေရးဆိုေသာ သစ္ပင္ကို ကိုယ္က်ိဳးမဖက္ဘဲ ႏွလံုးေသြးျဖင့္ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးပီးခပါေရ။ သစ္ရိပ္ခိုေရ ေနာင္လာေနာင္သားတိက အသီးကိုလည္း စား အကိုင္းကိုလည္းခ်ိဳး အေခါက္ကိုလည္း ခြာခ်တတ္ကတ္ေတပိုင္း သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပီးခေရ လူ ေက်းဇူးကိုေတာ့ခါ ေမ့ေလ်ာ့လားခကတ္ပါေရ။ မ်ိဳးဆက္သစ္ ရခိုင္ျပည္သူ ျပည္သားအသည္းႏွလံုးက ေအေၾကးရုပ္အေပၚမွားထားေရ ခံစားခ်က္က ဒီဇင္ဘာေဆာင္ထက္ေတာင္ ပိုျပီးေက အီးစက္လို႔ နိန္ပါသိမ့္ေရ။ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ အသိတရားကို ႏွင္းတိ ျမဴတိ ဖံုးအုပ္လို လားလီကတ္ေတလို႔ ရာ ထင္မိပါယင့္။

ကမာၻအ၀န္း အ၀ီးေရာက္ ရခိုင္မ်ားက ဆရာေတာ္ မီြးနိန္ကို အမွတ္တရ က်င့္ပဖို႔ စိုင္းျပင္လိုနိန္ကတ္ေတ အခ်ိန္မွာ စစ္ေတြျမိဳ႕က ရခိုင္သူ ရခိုင္သားမ်ား ေရ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ မီြးနိန္ကို အမွတ္တရ ရွိကတ္ပါဖုိ႔လားခ်င့္ ေတြးမိျဖစ္ပါေရ ။ လူသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ နိန္ထုိင္နိန္ေရ စစ္ေတြျမိဳ႕က လူဇာႏွစ္ေယာက္ေလာက္ ေၾကးရုပ္ၾကီးရွိေရ ပန္းျခံထဲကို ဂါရ၀ျပဳဖို႔ ေအာက္ေမ့သတိရလို႔ ေက်းဇူးကို အမွတ္ရမိလို႔ လာလီကတ္ပါဖို႔လည္းခ်င့္။လမ္းမၾကီးေပၚ ျဖတ္သြား ျဖတ္လာေျမာက္ျမားစြာထဲက ေၾကးရုပ္ေရွ႕ကို ေရာက္ေရ အခိုက္ သတိတရ လွည့္ၾကည့္လားေရ လူတိမ်ား ရွိကတ္ပါဖုိ႔လားခ်င့္ ။ ဆုေတာင္းအမွ်အတန္းေ၀ပီးဖိုလူ ထိုေၾကးရုပ္ၾကီးပိုင္ရွင္အတြက္ ဖုေယာင္းတိုင္တစ္ေခ်ာင္းေလာက္ ထြန္းညီွပူေဇာ္ပီးျပီးေက ေအာက္မီဆုေတာင္ပြဲလုပ္ပီးဖို႔ လူ တစ္ေယာက္ေလာက္ေတာ့ စစ္ေတြျမိဳ႕မွာရွိဇီခ်င္ပါေရ။

ေရႊေရာင္တ၀င္း၀င္းႏွင့္ ျမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ေအၾကီးရုပ္ထုၾကီးကို ရုပ္ထုေဟာင္းတစ္ခုလို႔ရာ ျမင္လီကတ္ဖို႔ ၊ တစ္ခ်ိန္က ကမာၻနွင့္ ခ်ီျပီးေက ေလးစားဂါရ၀ ျပဳခံခရေရ လူတစ္ေယာက္ေရ ေအနိန္ငါ့ရို႔ႏွင့္ မဆိုင္လိုက္ဗ်လ္ လို႔ရာထင္လီကတ္ဖို႔၊ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရးျခယ္လွယ္မႈ ေအာက္မွာ အမွန္တရားတိ ဖံုးကြယ္ခံနိန္ရေရဆိုတိုင္း ကိုယ္တုိင္းျပည္ ကိုယ္လူမ်ိဳးထဲက ပူေဇာ္ထုိက္္သူကို ပူေဇာ္ဖို ေမ့နိန္ကတ္ေတ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူကို ဂုဏ္ျပဳဖုိ ေမ့နိန္ကတ္ေတ ဆိုေက ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုးလုပ္ရပ္ကေတာ့ ေကာင္းေကာင္းရွက္စရာေကာင္းလီဖို႔ပါဗ်လ္။

ရကၡတအႏြယ္ဟု မိမိကိုယ္ကို ဂုဏ္ေဖာ္တင္စားနိန္ကတ္ေတ ေအရခုိင္ျပည္သူတိက ကိုယ့္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ လုပ္ရပ္ကို လညး္ မေလးစား ၊ ကိုယ္လူမ်ိဳးတစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္ကိုလည္းမေဖာ္ေဆာင္ ၊ ကိုယ္၏သိဏၡာတရားတိလည္း ဂရုမစိုက္ ၊ အေလးနက္ထားသင့္ေရ လုပ္ရပ္တိကိုလည္း သတိမမႈဘဲ ရာေနထုိင္နိန္ကတ္ေတ ဆိုေက ယင္းပိုင္အရပ္မွာ ရုပ္ထုၾကီးတစ္ခု တည္ရွိေနျခင္းက ဇာတစ္ခုလည္း အဓီပၸါယ္ရွိလီဖို႔လည္း မဟုတ္ပါဗ်လ္။ ယင္းရုပ္ထုၾကီးပိုင္ရွင္ ၏ မီြးေန႔ေခ် တစ္ရက္ က်ေရာက္လာစြာကိုေတာင္ မသိလိုက္ကတ္ေတ လူတိအတြက္ တစ္ခ်ိန္က ရခိုင္ျပည္လြတ္လပ္ေရအတြက္ မိမိကိုယ္ကို အသက္ေပး စေတးျပီးေက ေဆာင္ရြက္ပီးခေရ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမကို တျခားလူတိက ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ လားခကတ္ေကလညး္ ရခိုင္ျပည္သူအေပါင္း မေမ့အပ္သင့္ပါဆိုေရအေၾကာင့္ ဆရာေတာ္မီြးေန႔အၾကိဳ သတိေပးေဆာင္ပါးတစ္ပုဒ္ျဖင့္ ႏီုးေဆာ္တုိက္တြန္းလုိက္ေရ။ ႏိုးထကတ္ဖို႔အခ်ိန္ေရာက္ဗ်လ္ ရခိုင္သားရို႕ေ၀….

ေစာစစ္(ေဒ၀ီ)
16.12.2009

Tuesday, December 8, 2009

ထိုအရပ္၌ ပြင့္ေသာ ပန္းမ်ား
ေဆာင္းလီ၀င္ ခ်မ္းအီးစ ည သန္းေခါင္းယံ သံုးနာရီထိုးခါနီးနီးမွာ တိုက္လာေရ လီတိက ေအးျမလို႔ နိန္ပါေရ။ နွင္းမႈန္နွင္းစက္ အတိအေတြ႔ တိက မ်က္ႏွာကို တုိက္ခိုက္လိုက္တိုင္း လီတသုတ္ျပီး တစ္သုတ္ကို ဘာသာျပန္ရင္ အတိတ္ကိုလြမ္းယင္း လမ္းေလွ်ာက္နိန္ရစြာကလည္း ေျပာမျပတတ္ေအာင္ ေပ်ာ္ရႊင္လို လာပါေရ။ မြန္းက်ပ္မႈႈတိ ၾကားထဲမွာ သဘာ၀ဆန္ေရ အရသာေခ်ကို ျမတ္နို္းတသသ ျဖစ္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္လို နိန္ေရအခ်ိန္၊ ကိုယ္အလုပ္နွင့္ ကိုယ္ မအားလပ္ကပ္လို မေတြ႔ရ မျမင္ရ လူတိအားလံုး တစ္စု တစ္စည္းတည္း ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ေအာင္ ပန္းျခံထဲမွာ လွမ္းေလွ်ာက္နိန္ရစြာကလည္း စိတ္လြပ္ေပါ့ပါးလို နိန္ျပန္ပါေရ။ ယင္းပိုင္အခ်ိန္မွာ ေျပာရင္းဆိုရင္း လွမ္းလို္က္ေရ ေျခလွမ္းတိြီ တံု႔ဆိုင္းရပ္လားေအာင္ ရနံ႔တစ္ခု ညိဳ႔ယူဖမ္းဆုပ္လုိက္စြာ ခံလိုက္ရပါေရ။ အိုးဘုရား ဘုရား ဥစၥာေစာင့္မ်ား ရွိလာဂု....

ျဖစ္နုိင္ဖိို႔လား စိတ္က ထင္စြာလားလို႔ စိတ္က ယံုထင္ေၾကာင္ထင္ ခြဲမရေကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ယင္းရနံ တစ္ခုကို ဆက္ရနိန္ေရ။ ျမင္သမွ် ရုပ္၀တၱဳတိကလည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ မိုးေမွ်ာ္တုိက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ပတ္လည္း မွာ ၀န္းရံထားပါေရ ။ ပန္းျခံတစ္ခုထဲမွာ တြီရသမွ် အရာမ်ားသည္ ေခတ္မွိီေအာင္ လူမ်ားဖန္တီးထားေရ အေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးမ်ားကို သာ အစုလိုက ္အျပံဳလုိက္ တီြနိန္ရပါေရ။ အလွငါးမ်ားေရာင္းစံု လႈးလာ ကူးခပ္နိန္ေရ လူလုပ္ ေပတစ္ရာေက်ာ္ စမ္းေခ်ာင္းတစင္းသည္ ေရစီးသံတစ္၀ါး၀ါးျမည္ကာ စီးဆင္းနိန္ပါေရ။ အကၽြန္အသိစိတ္က ေသေသခ်ာခ်ာကို သိပါေရ ။ ယင္းရနံဆိုစြာ နစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္းနိီးလာေရ ရနံျဖစ္လို႔ ကိုယ္နွေခါင္းက ပင္ကိုယ္ အသိတရား လွ႔ံေဆာ္မႈကို ခံယူျပီး ေျခလွမ္းတိီကို သစ္ပင္ျခံဳေတာ့ထဲကို ထုိး၀င္ လိုက္ပါေရ။ သူငယ္ခ်င္းတိက အထူးအဆန္းျဖစ္နိန္ေရ အကၽြန္္ကိုၾကည့္ကာ ေနာက္ကနိန္လိုက္လာကပ္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ေဆာင္မနက္ခင္း ေလတစ္ခ်က္ ထပ္တုိက္လိုက္ပါေရ ။အေသြးထဲက အီးစက္ေမးခိုက္လားေကလည့္ ရနံလာရာလမ္းကို ေသခ်ာစြာ အနံ႔ခံလို႔ ရလိုက္ပါေရ။

ဆယ္ေပပတ္လည္ေက်ာ္ ေလာက္က်ယ္ေရ စံပယ္စိုက္ခင္းတစ္ခု၊ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ ပန္းျခံထဲမွာ အလွစိုက္ စိမ္းစုိလွပနိန္ေရ အပင္တုတ္ၾကီးတိ ကို တအံတၾသ တီြလိုက္ပါရပါေရ။ စံပယ္ပန္းအဖူးေပါင္း ပင္လံုးကၽြတ္ ဖူးလို သင္းထံုလွပနိန္စြာ တသက္နွင့္ တကိုယ္ တစ္ခါလည္ မျမင္ဖူးခေရ ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ေအေနရာမွာ တိရလိမ့္မယ္လို႔ အိမ္မက္ေတာင္ မမက္ဖူးခပါ ။ စံပယ္ဆိုစြာ ပန္းကံုးအျဖစ္ရာ အမ်ားၾကီး ျမင္ဖူးခေကလည့္ ေအေလာက္ပန္းခင္းအၾကီးကို တစ္ခါ လည္း မျမင္ဖူးခပါ။ ပန္းမခူးရ ဒဏ္ေငြငါးရာ ဆိုစြာေတာင္ မေရးမစိုက္ဘဲ ပန္းခူးလိုက္ပါေရ။ ၾကည္လင္လာေရ စိတ္နလံုးတိနွင့္ ဆက္ေလွ်ာက္လာသမွ် လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ရွဴလို႔ မ၀ေရ ေဒါန ပန္းခင္းတန္း တစ္ ခု ၊ ဇလပ္ပန္းရံုမ်ား ဟိုနား ေအနား တစ္စု၊ ႏွင္းဆီပန္းခင္း တိကို လည္း ထပ္ျပီးေက တိြီရပါသိမ့္ေရ။ ယံုတမ္းစကားလို ရာ ထင္ခ်င္ေက ထင္လိုက္ပါ ႏႈံးလို ေခၚေရ ပင္စိမ္း အပင္ကိုလည္း အလွစိုက္ထားစြာကိုိ တအံ့တၾသ တိြီရပါေရ။ ဟင္းခ်က္ေက ထည့္ဖုိ နည္းနည္းခိုးရေအာင္လို ေတာင္ ေျပာကတ္ပါသိမ့္ေရ။ ဧကရာဇ္ အပင္အပုမ်ား တျမိဳ႔လံုး အုန္းအုန္းကၽြတ္ ပြင့္နိန္ေရ အရပ္ေဒသကို ၾကည့္ျပီး ကိုယ္ျမိဳ႕ ကိုယ္နုိင္ငံကို လည္း အထင္ ေသးခ်င္မိပါေရ။ ကိုယ္ရို႔ျပည္မွာ ရွားပါစရင္း၀င္နိန္ေရ အပင္တိ ကို သဲဂႏၵာရ ထဲမွာ အေရာင္အေသြးစံုနိန္ေရ ပန္းဥယာဥ္ထဲမွာ အဆင္းမရွိေကလည္း အေသြးရွိေရ ပန္းတိေၾကာင္း ပိုမိုလွပနိန္စြာကို လူတိသတိၱေတာင္ ထားမိပါဖိုလားခ်င့္ ။ တန္းဖိုးထား ရေကာင္းမွန္းေတာင္ သိကတ္ပါဖုိ႔လားခ်င့္ ေအထက္မက အဖိုးတန္းအပင္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ၾကားမွာ သာမွန္အရပ္သူ တစ္ေယာက္အဆင္းျဖင့္ ဆိုး၀ါးလွစြာေသာ ရာသီဥတုေအာက္မွာ မႊီးျမဲမႊီးတံုး လွျမဲလွတုံုး သဘာ၀တရားႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး အပင္မ်ားကို ေတြ႔လိုက္ရျခင္းက ကိုယ္အမ်ိဳးကိုယ္အေဆြတီြကို ျပန္တီြလိုက္ရေရပိုင္း ေပ်ာ္ရြင္မႈကို ေဖာ္မျပႏွိင္ေအာင္ ျဖစ္မိပါေရ...မိန္းကေလး ျဖစ္ေရ သဘာ၀လိုရာ ထင္ပါယင့္...

ေအအရပ္ေဒသက လူတိ လူလုပ္ စမ္းေခ်ာင္း ျခံဳေတာေခ်တိ စေရ သဘာ၀ပန္းမာန္တိကို တကူးတက စိုက္ပ်ိဳးထိန္းသိမ္းျပ ထားစြာ ကို အံၾသမိပါေရ။ အစီအရီ စိုက္ပ်ိဳးထားေရ သဲဂႏၵာရသစ္ပင္မ်ား ႏွင့္ေရာင္စံုမီးပန္းမ်ားေအာက္ လွခ်င္တိုင္းလွပနိန္ေရ ေအပိုင္ေနရာမ်ိဳးမွာ ေအမေျပာပေလာက္ေတ ပန္းတိကိုမ်ား စာဖြဲ႔နိန္ေရလို ထင္စရာရွိပါေရ...ကိယ္တုိင္းျပည္မွာေတာ့ လမ္းေဘးမွာ သေျပကိုမစိုက္ပါ ေအမွာ လူလားလမ္းေဘးမွာ သေျပပင္ေခ်တိကို ယင္းပန္းျခံထဲမွာ စိုက္ထားပါေရး ။ ေအ ဘာ၀တရားႏွင့္ အျမဲဆက္စပ္နိန္ေရ အပင္ေခ်တိ၊ ပင္ကိုယ္ဘသာ၀ကိုယ္က အေမႊးရနံ႔ထူးျခားစြာ ရွိေရ အဖုိးတန္းအပင္ေခ်တိက ပိုတန္ဖိုးရွိေရလို ထင္မိပါေရ။ .. မ်ိဳးစပ္အပင္ ဇာအပင္ကို မဆိုးအလြယ္တကူ ၀ယ္လိုရေကလည္း ေအအန႔ံတိက ေရႊပီးလိုေတာင္ ၀ယ္မရစြာပါကို...

အကၽြန္၏ ၀ါသာနာ ထဲမွာ ပန္းစိုက္တတ္ေရ အက်င့္ကို အငယ္ေခ်ကတည္း ကပင္ အက်င့္ရွိပါေရ။ ျခံတစ္ခုလံုး ကို ျခံဳေတာျဖစ္ေအာင္ ေငြးေၾကးမကုန္ဘဲ အလြယ္တကူ ရသမွ် အပင္တုိင္ကို စုစိုက္ ထားလိုအားမရဘဲ ဘုရားစင္ေအာက္ကို ပန္းအိုးေရာက္လို ငါအိမ္ကို ေတာထေအာင္ လုပ္နိန္စြာမနားခ်င့္လို႔ ေမေမေဒါသနွင့္ ၾကံဳဖူးခပါေရ။ ဂမုန္းပင္ ပါရာ လဒ္လာဘထုိးေရလို႔ အေလွ်ာက္ေကာင္းလို႔ အေထာင္းသက္သာ ဖူးခပါယင့္။ လက္လွမ္းမွီရာ အနီးအ၀န္းက်င္က တီြ႔သမွ်ကို စိုက္ထားစြာရာျဖစ္လို႔ သာမာရိုးက် သဘာ၀ပန္းမ်ားနွင့္ရာ ရင္းႏွီးခပါေရ။ စံပယ္ ၊ခေရ၊ စံကားစိမ္းရို႔ပိုင္းအေမႊးနွံပါေရ ပန္းတိကို အမ်ားၾကီးႏွစ္သက္ခပါေရ။ ဇလပ္ပန္း သနပ္ခါးပန္းကို အျမတ္တနုိး ခ်စ္ဖူးခပါေရ။ အခုေတာခါ ယင္းခ်င့္တိစြာ အိမ္မက္ပိုင္ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေရ အတိတ္တစ္ခု အျဖစ္ က်န္ခဗ်လ္လို႔ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ လြမ္းစရာေခ်တိ လို ထင္ဖူးခလီသမွ် ေအေနရာမွာ တိြီလိုက္ရစြာကေတာ့ခါ မၾကံဳဖူး ျမင္ဖူးမယံုွ လို႔ရာ ဆိုခ်င္ပါေရ...

အခုေရာက္နိန္ေရ နိန္ရာသည္ သဲဂႏၵာရျမိဳ႕ျပေပါင္းမ်ားစြာထဲ အိုေအစစ္လို႔ ထင္စားေခၚထားေရ ျမိဳ႕ေခ်တစ္ျမိဳ႕မွာ မိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားလွသည့္႔ ကမ္းေျခလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ကို ေဆာက္လုပ္ထားေရ ပန္းျခံတစ္ခုက အျဖစ္အပ်က္ေခ် တစ္ခု ကို ရီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျမိဳ႕သည္ ဒူဘိုင္းျမိဳ႕ပိုင္ အေပၚယံအလႊာမ်ားျဖင့္ မြန္းက်ပ္နိန္ေရ ျမိဳ႕ျပဆန္ေရ ျမိဳ႕တစ္ခု မဟုတ္ဘဲ လူသားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ရန္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျမိဳ႕ျပတစ္ခု ျဖစ္ပါေရ။ စိန္းပန္းပင္မ်ားနိီရဲနိန္ေအာင္ ပြင့္ေသာ ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါေရ။ ယူေအအီနုိင္ငံ၏ နန္းစိုက္ရာ ျမိဳ႕လည္း ျဖစ္ပါသည္ ။ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရွာေဖြစို္က္ပ်ိဳးထားပါေရ။ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမွာ အီစီေရး နုိင္ငံေရ အေကာင္းဆံုးလို ေျပာသံၾကားဖူပါေရ ။ ရီ၀ပ္ေရ စိမ့္ေျမကိုေတာင္ အပင္စိုက္ျပီးေက တစ္ျမိဳ႕လံုးက စိမ္းစိုနိန္ေရလို ႔ ၾကားဖူးခပါေရး ေအကလည္း မေရာက္ဖူးပါ။ ရိုးရွင္းေသာ လွပေသာ ေနခ်င္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ အသြင္အျပင္မ်ားႏွင့္ ဇြန္ပေလာင္သီးအပင္မ်ား ေနရာတကာမွာ စိုက္ပ်ိဳးထားပါေရ အေၾကာင့္ ခရီးသြားယင္း ေဆာင္ပါးေခ်တစ္ပုဒ္ ကိုယ္ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ….

ေစာစစ္ (ခတၱ အဘူဒါဘီ)
၈.၁၂.၂၀၀၉

Saturday, December 5, 2009

သရဖူ


ယံုၾကည္မႈ ထုတ္တန္းကိုကိုင္
ရုန္းႏုိင္သမွ် ခြန္အားကိုညစ္
အမွန္တရား ေအာက္
အႏုိင္ႏွင့္ အရႈံးကို
အေလာင္းအစားျပဳလိုက္ယင့္…

လက္တစ္လံုးျခား ျပံဳးလို႔
အားသာတံုး ခဏ
လီဘ၀င္ကို ခိုတြဲ
ဘ၀ မိဗ်လ္လား….

မတူေရ ခြန္းအားနဲ႔
င့ါလက္ေပၚက ဓါး
အစြမ္းမျပနုိင္ခလည္း
အလွည့္ဆိုစြာ တံခါးမေခါက္ဘဲ ေရာက္လာတတ္စြာ
မေမ့ပါေက ….

ဦးမက်ိဳးသိမ့္ေရ အခိုက္
မိုးေကာင္းတံုးျဖစ္လို႔
ေအာင္နုိင္တံုးေဆာင္းထား သရဖူ ….


မင္းရႈံးေက တစ္လွည့္
မင္း၀တ္စင္းလို႔
ငါကို ျပန္ဆက္ တစ္လွည့္ေဆာင္းမယ္ သရဖူ…


ေစာစစ္
၁၉.၁၀.၂၀၀၉

မိုးေသာက္ၾကယ္

ေဒ ညမဆန္ေရ ညေခ်
ေျခာက္ကပ္ခ်င္းတုိင္း ၾကယ္တိကို သိပ္ထား
လမင္းကိုနိင္ေရပိုင္ ငါရို႔နစ္ေယာက္ကို လည္း
ထက္ျခမ္းပိုင္ထားေရ ....

ကဗ်ာဆန္ခ်င္ေရ အလြမ္းနဲ႔
နာက်င္ေရ ရင္ဘတ္က
ငါ့အသက္ရႈသံကို ျဖန္႔
တိတ္ခ်င္တုိင္း တိတ္နိန္ေရ ညမွာ
အလြမ္းတိ ညနက္ထဲ ခုန္ဆင္း
ေအရင္ဘတ္မွာရာ အသက္၀င္ေရကာ…

အိပ္မေပ်ာ္ေရ မ်က္လံုးနဲ႔
လြမ္းနာက်နိန္ေရ နားက
မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာက လီတိုးသံေခ်ကို ခ်စ္နိန္ေရဆို၀ါ ....

ကြဲလြဲခ်က္တိၾကားထဲ
ဆံုမွတ္ဆိုေရ
နာရီတစ္လံုးမ်ိဳခ်
ေ၀းကြာျခင္းကို ညမွာတည္ျပီး
သက္သည္ျပဳပါယင့္

လြမ္းလို႔ မေလာက္ခင္
မိုးေသာက္ၾကယ္တစ္လံုး အေနွာက္ဖ်က္လို႔
မိုးလင္းလားဗ်လ္

ေစာစစ္

ေဆာင္း

မိုးမင္းဇတာ ကံေတာ္ကုန္ေက
၀သုန္သက္ျခီ
ရာသီစက္ကို ႏွင္းဘားလက္အပ္
ခိ်န္ခါေျပာင္းလတ္ဗ်လ္…

စိုခိုး စိုစြပ္ ႏွင္းရိပ္ေအာက္က
မိုးဒဏ္ကင္းစ အသစ္၀တ္လွဲ
ေျမ၀တ္ျမက္လည္း စုိ႔ေညွာင့္စို႔ထြား ၊

ပန္း၇ို႔ ပင္ထက္ ကင္းဖူးစေခ်
စိမ္းႏွင့္ အ၀ါ ျဖဴနီသင္းၾကိဳင္
တစ္မ်ိဳးတစ္လီ အဆန္းျဖာဗ်လ္ ျမင္သူရင္ေငး
သဇင္ ၊သစ္ခြ ၊ ဂမုန္းစံုညီ
ေတာျမိဳင္တန္းရို႕
အလွမ်က္နွာ ပြင့္လတ္ခ်ိန္….


မိုးေျမသာလွ ထိန္သာ လ ႏွင့္ ႏွင္းရိပ္ေရာင္ျပ
ေဆာင္းလွမ္းၾကြျမန္း သည္ေျမနန္းမွာ ေဆာင္ခိုေဟမာန္
အနိုင္က်င့္လို႔ အသည္းခိုက္ေအာင္ ခ်မ္းအီးလတ္ဗ်လ္ …


ျဖဴေသာ ေငြမင္း ျမဴႏွင္းၾကားမွာ
အာရံုနံနက္ ေဆာင္းလီေအာက္က
ျဖဴလႊသႏာၱ ညုာရိုးသီကံုး
ခ်စ္ေငြ႔သဒၵါ သီတန္းပါလို႔
ရိုးလွပန္းကံုး
ဘုရားတင္ခ်ိန္ ေရာက္လတ္ဗ်လ္..

ေပၚဦးသဇင္ ၀တ္ညုာတြဲလြဲ
ႏွင္းဦး၀တ္ရည္ ငါ့ရင္ခိုတြဲ
လြမ္းသည့္စိတ္တို႔ ၀င္လတ္ေသာ္ ....

ငါသည္းႏွမ ရင္မွအခ်မ္း သည္ေဆာင္ဒဏ္ဆိုး
အလြမ္းစာဖြဲ႔ ခ်စ္သူထံပါး ဆက္သခ်င္လည္း
မ၀ံ့ရဲေပ…

သူအိုတစ္ေယာက္
အေလွာင္ေၾကာက္လို႔
ငါ့ႏႈတ္တိတ္ဆိတ္

ေတြးေသာ ေပထက္ စာမတင္ဘဲ
လြမ္းရာ ရာထပ္ လြမ္းခ်င္း တီ ထပ္လီဗ်လ္ ….


ေစာစစ္
၁၀.၁၁.၂၀၀၉

Monday, August 17, 2009

ရာဇာ၀င္သစ္ ေမာ္ကြန္း

အိုသာစြရခိုင္
ကမ္းျမိဳင္ျမိဳင္မွာ စိမ္းညုိမိႈင္းမိႈင္း
ပင္လယ္ျပာျပာ ရီဖြာဖြာေဘး
မာရယုတည္ ရခိုင္ျမီဟု
ထင္ေက်ာ္ေဇာ္သည့္ သာဂီသားဆက္
အႏြယ္ျမတ္ရို႔ ေခတ္ဆက္ေလးဆက္
အစဥ္ဆက္ကာ သမိုင္းမ်က္ႏွာ
ဂုဏ္ျဖာ ျပသာဒ္ ေရႊထီးအဆက္ တည္တံ့ခေရ.
ထင္ရွား သာသနာ စတည္ျပဳလို႔
မဟာမုနီ ဘုရားသက္သီ တည္ခလီေရ.
ဓည၀တီေခတ္၀ယ္ ...
..


အိုသာစြ ရခိုင္
ဤျမီလူမ်ဳိး တစ္ႏြယ္တစ္နန္း
ဂုဏ္ေရာင္၀င့္ထိန္ ေ၀သာလီဟု
စျႏၵရားးမင္းဆက္ အစြမ္းျပဗ်လ္
ေက်ာက္ဆက္လက္ရာ
တုႏုိင္၏ေလာ တု၏ေလာဟု
သက္သီျပဳရ အံ့မခန္ေရ
ေက်ာက္ေလွကားျမိဳ႕ သမိုင္းခန္း၀ယ္


အိုသာစြရခိုင္
နန္းသက္အၾကြင္း သကၠရာဇ္ျဖိဳလို႔
ဘုရင္အသက္ နန္းဆက္ျမဲေအာင္
စေတးတည္္ရ ေျမာက္ဦးခန္း၀ယ္
ဘံုမိနက္သံ ေမ်ာက္က ၾကိဳးခီြ ေဒါင္းအုိးေ၀ ဟု
နတ္ရီႊးသည့္ျမိဳ႕ ဘုန္းတင့္ဂုဏ္ေရာင္
သာသနာသမိုင္း ဆင့္ေရာင္လြမ္းလီ
သဇင္ပန္းခုိင္း တစ္ျမိဳင္ျမိဳင္ဟု
ရခိုင္ဘုရား အစဲြျပဳသည့္ အိုဓည၀တီ …

အိုသာစြရခိုု္င္
ဘိုးေတာ္မင္းဆက္ ျဖိဳ႕ပ်က္လီက
မျမဲသေဘာ ရင္၀ယ္ပိုင္၍
ကြယ္ေပ်ာက္ခေရ အတိတ္ရာဇ၀င္
ေရႊထီးေရႊနန္း သမိုင္းတင္ခ
ငါရို႔ဂုဏ္ေရာင့္ ညိဳးႏြမ္းလီေရ...

အုိသာစြရခိုင္
ေနာင္လာသားရို႔ အသိယူလီ ယင္းတုိင္းျပည္ရို႔
ကမာၻအ၀နး္ အာဏာထလည္း ပ်က္သုန္းလီခ
ေရာမအင္ပါဟာ ပီရမစ္မ်ား
ဆူေမးရီးယန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား ၊ေကာ္ဒီယန္(ေဘဘီလံုနတ္ဘံုလား )
မြန္းဂိုးႏွင့္ တာတာ ၊တရုတ္၊အိႏၵယ႐ို႔
ျဗိ္တိန္နီမ၀င္အင္းပါယာ
ဆိုဗိီယက္ ျပည္ေထာင္စု ငါစြဲျပဳလို႔
ယင္းအားလံုးလည္း မျမဲသေဘာ အပ်က္ၾကြင္းေရ

အုိသာစြ ရခိုင္
ေနာင္၀ယ္သားတို႔ တခ်ိန္ထီးရိပ္
သင္တမ္းတလည္း ေလး၀တီ႐ို႔ မျမဲျခင္း၌
သမိုင္းမည္သာ ျဖစ္လခဗ်လ္...

အိုသာစြရခို္င္
ေနာင္၀ယ္သားရို႔ ငါး၀တီဆင့္ အေပၚထြန္းဖို႔
အသစ္မာရယု ဇာသူျပဳအံ့
အတိတ္ လက္နက္ ဒုတ္ဓါးစြမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျပဳလည္း
ဂုမရႏုိင္ဗ်လ္

အုိသာစြ ရခိုင္
ကမာၻသစ္ကို ေနာင္လာသားရို႔႔
လက္ဆယ္ေခ်ာင္းကို နဖူးထက္မတင္လည္း
ေမာစ့္ထက္တင္ဗ်လ္ ညဏ္စြမ္းျပလို႔
ေခတ္တဆက္ကို
မွန္ေရာင္ တုိက္ထပ္ အဆင့္ထပ္လို႔
ဇြဲလံုးလကို နတ္ေပါင္းကူလို႔ ကမာၻရိွ႕ကိုျပီးကတ္မယ္ ...


(ရီးေက အမွန္ ဖတ္ေက အသံပါလတ္ စာလံုးနန္႔ စကားသံၾကားမွာ လဲြမွားနီေရ အသံုးနန္တိ အမ်ားၾကီး ယွိပါသိမ့္ေရ) ပထမဆံုး ေအအမ္ပီးမာ ရီးခေရ ကဗ်ာေခ်ကို ရခိုင္ ၀ါဟာရ တိနန္႔ အသြင္ေျပာင္းျခင္းရာ ျဖစ္ပါေရ။
ေစာစစ္
၁၆. ၈ .၂၀၀၉

(ပန္းျခံတြင္း၌ က်ဆုံးသူမ်ား)

ပန္းျခံထဲကို ေသနတ္ထဲ က်ည္ဆန္အျပည့္ ထည့္ျပီး
ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္သတ္ဖို႔ အမိန္႔ နဲ႔ စိုင္းျပင္လာကတ္ေတ လူရို႕တိစြာ
ေတးသံ က်ဴးရင့္ ဗ်လ္ လာေရ လူတိ ကိုရာ တီြလိုက္ရေရ..


တုိင္းျပည္တာ၀န္ႏွင့္ အမ်ိဳးခ်စ္စိတ္က
လူအုပ္ကို ျပည္သူအျဖစ ္ေျပာင္းလွဲ လိုက္စီေရ…

ပပိန္းေခ် မမေခ်တစ္ေယာာက္
အလံကို နေႏွာင္းဆုပ္ကိုင္ထားေကလည္း
ဘုန္းခနဲ႔ ျပန္ ျပိဳလဲဆင္းလားခေ၇…

ကေလေခ် တစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္
အသက္ ဆပ္တငင္ငင္ ရူဗ်လ္ဘုန္းဆို လဲက်လာခေရ…

ယင္းျမင္ကြင္းက
လူထုကို ေၾကာက္လွန္႔ ျငိမ္သက္ လားခစီေရ ...
ေသလားေရလူတိကို ေငးၾကည့္နိန္ယင္း …
ဆို႔ႏွစ္ေၾကကြဲျခင္း ေဒါသလိႈင္းလံုးတီ
ရင္၀တို ေဆာင့္ကန္လိုက္ပိုင္ ခံစားလုိက္ရေရ…

ေအေက သူရို႔လည္း သူရို႕အလံတိကို
သီြးအိုင္ထဲမွာ နွစ္၊ သီြးစြန္းနီွေရ အလံတိကို
လူသတ္သမားရို႕ မ်က္နွာေရွ႕တည့္တည့္မွာ
စိုက္ထူလိုက္ကတ္ေတ …

ငါသည္
ေအေသလားကတ္ေတ လူတိအတြက္
အျပစ္ဒဏ္ကို ျပန္ခ်ပီးဖုိ႔ က်ိန္ဆိုပါယင့္…
အဖတုိင္းျပည္ ကို ေသြးစြန္းစီေရ
ေအလူတိကိုအျပစ္ခ်မီဖို႔ က်ိိန္ဆိုပါယင့္…


ေအလူသတ္မႈကို က်ဴးလြန္ေအာင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေတ
လူအားလံုးကိုလည္း အျပစ္ဒဏ္ခံရစီဖို႔ က်ိန္ဆိုပါယင့္…

ေအ အေလာင္းတိထက္က ခြေက်ာ္ဗ်လ္
အာဏာပါ၀ါ လုယူကတ္ေတ သစၥာေဖာက္တိကိုလည္း
အျပစ္ပီးဖုိ႔ က်ိန္ဆိုပါမိပါယင့္…

ေအသတ္ျဖတ္မႈကို အျပစ္မရွိေရပိုင္ ခြင့္လြတ္ေရး သမားတိကိုလည္း
အျပစ္ခ်ပီးဖို႔ က်ိန္ဆိုပါယင့္...

ငါေရ ယင္းပိုင္လူတိနဲ လက္တြဲဗ်လ္
ေမ့ပလိုက္ဖို႔ကိုလည္း အလိုမရွိ..

ငါေရ ယင္းပိုင္း ေသြးစြန္းဖူးေရ လက္တိကို ထိဖို႔ပင္ အလိုမရွိ…
ငါသည္ အျပစ္ဒဏ္ ခ်ဖို႔ကိုရာ အလိုရွိိိိနိန္ ေရ …
ယင္းလူတိကို
အရပ္ရပ္ကိုပိုျပီးေက သံအမတ္ၾကီးအေနနဲ့ ပို႕ပီးလိုက္စြာကို ျဖစ္စီ
အိမ္မွာထား ကိုးကြယ္ကာ
တျဖည္းျဖည္း အျပစ္တိ ေပ်ာက္ျပယ္လားဖုိ႔စြာကို လည္း
ငါမွာမလိုမရွိ..

ငါသည္
အခု ေအေနရာပန္းျခံထဲမွာရာ
ယင္းလူတိကို တရားခြင္တင္ဖို႔ကို အလိုရွိေရ…
ယင္းလူတိကို ထုိက္တန္ေရ အျပစ္ကိုပီးဖိုကို ရာအလိုရွိေရ…

ငါသည္ ယင္းလူတိ ေသဆံုးလားေရ ေနရာကို
ငိုဖိုလာစြာ မဟုတ္ ...

ေအနိန္ထိ က်န္ခေရ လူတိကို
ေျပာခ်င္လို ငါလာစြာရာျဖစ္ေတ...

ငါရို႕တုိက္ပြဲသည္
ေျမျပင္မွာပင္ျဖစ္စီ၊ စက္ရံုထဲမွာပါျဖစ္စီ
ေတာထဲမွာ ျဖစ္စီ၊ ေတာင္ထဲမွာျဖစ္စီ
လယ္ကြင္းထဲမွာ ျဖစ္စီ ၊ လမ္းမေပၚမွာ ျဖစ္စီ
ဇာေနရာမွာပင္ ျဖစ္စီ
စစ္ေၾကာင့္ျဖန္႔ျပီး တုိက္ဖို႔ ရာ ျဖစ္ေတ…

ေအာ္ က်ဆံုး ေသဆံုးလာေရ ေသြးခ်င္း သားခ်င္း အေပါင္းရို႕
ထိတ္ဆိတ္ျခင္းထဲက ေနျပီးေက
ငါရို႕၏ က်ယ္ေလာင္ေရ အသံနဲ႕
လြတ္လပ္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံကို ေအာ္ဟစ္ေမာ္ၾကြား ကတ္ရဖို႔…
ယင္းအခ်ိန္မွာ
ျပည္သူတို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေတးသံနဲ႔ ထုိင္းလံုးျပည္လံုး ဖံုးလြမ္းလို႔ လားလိမ့္မယ္...။
ပတ္ဗလို နီရူဒါ
(အေမရိက တိုက္တစ္ေနရာမွ)
၁၉၄၃-ေဖေဖၚ၀ါရီ


( ၁၉၆၈ ခု ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ပထမအၾကိမ္ ထုတ္ေ၀ခဲ႕ေသါ လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ ျပဳစုေရးသားသည့္ ရဲေခါင္ေပ်ာက္က်ား ေခ်ေဂြဗားရား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပပါသည္။ ဤကဗ်ာအား အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ျမန္မာဘာသာ သို႕ ဆရာၾကီး ဒဂုန္တာရာ ျပန္ဆိုေပးခဲ႕သည္ ဟု စာေရးသူ လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္က ၄င္း ၏အမွာစာတြင္ ေရးသား ေဖၚျပထားပါသည္။)

( ျမန္မာဘာသာမွ ရခိုင္ အသံုးနန္းမ်ားကို တတ္ကၽြမ္းသေလာက္ ေစာစစ္မွ ေအအမ္ပီသို႔ ေ၀မွ်ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဘာသာျပန္သည္။ တခ်ိဳေနရာမ်ားတြင္ စာေရးသူ ၏ ဆိုလိုရင္ မတိခိုက္ေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ သင့္ေတာ္သလို ဘာသာျပန္ပါသည္။ ) မမသီရီ ဘေလာ့မွ ျမန္မာလို ကူယူျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေစာစစ္
၁၁.၈.၂၀၀၉